Workshop Nenásilné komunikace

Vážení a milí Rodiče, příznivci Dětských skupin Mateří Doušky a Otevřené třídy, 
rádi bychom Vás pozvali na ojedinělý workshop zaměřený na nenásilnou komunikaci rodiče s dítětem.

sobota 14. 9. 2019, 9:00 - 16:00, Velký sál Knihovny Třinec

Nenásilná komunikace je metoda/umění komunikace směřující k vytváření souladu mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny.  

Na workshopu se budeme zabývat tématy:

  • Jak se vyjadřovat a naslouchat ostatním i sobě způsobem, který posiluje pochopení a spojení mezi lidmi? Jak dosáhnout, aby každý měl podporu pro naplnění svých potřeb?
  • Jak do komunikace vstupují formální i neformální vztahy nadřazenosti a podřízenosti (nadřízení a podřízení, rodiče a děti, lídři a následovníci)?
  • Jak nám mohou prosby pomáhat při utváření života, který chceme?

Tři pilíře Nenásilné komunikace

  1. Empatie k sobě, nebo také sebe-napojení: trénování jazyka, kterým mohu sám v sobě podporovat uvědomění si vlastních potřeb a pocitů a posilovat možnost vlastní volby a svobody v nakládání s nimi.
  2. Upřímné sebevyjádření: jak můžu být zcela upřímný a vyjádřit vše, co bych vyjádřit chtěl, způsobem, který budou ostatní lidé schopni slyšet a pochopit.
  3. Empatie k ostatním: Jak mohu vnímat, co se děje v druhých lidech, i když jejich slova to nevyjadřují jasně, i když jsou rozzlobení či smutní.

Workshopem Vás provede Mgr. Petr Sucháček

Lektor, moderátor, vysokoškolský pedagog a člen spolku Nenásilné komunikace. NVC Brno, z. s. (spolek několika lektorů, mediátorů a facilitátorů používajících ve své práci i v životě techniky Nenásilné komunikace a spolek, který pořádá vzdělávací akce pro veřejnost). 

Cena workshopu 

(Cena za osobu částečně pokrývá náklady na lektora a nájem v místě konání. Veškeré ostatní náklady vč. organizačního zajištění dotuje spolek Otevřená třída, z.s.)

Přihláška

Kapacita je 16 míst. Aktuálně jsou volná poslední dvě místa!

Kontaktní osoba

Organizátor akce

Magdaléna Vrátná

Místo konání

Knihovna Třinec

+420 605 111 855

vratna.magdalena@edlit-human.cz