Dotace z OPZ a příspěvky z MPSV (viz. níže) pokrývají jen část provozních nákladů. Pro udržitelnost projektu a rozvoj dětských skupin vybíráme od rodičů zapsaných dětí provozní příspěvek. I přes vysokou inflaci se snažíme, aby ani ve školním roce 2022/23 nepřesáhl 3 tis. Kč / měs. (cena se odvíjí od docházky dítěte).

Líbí se Vám co děláme? Každému rádi představíme naší práci a oceníme jakýkoliv finanční dar, který nám pomůže dále zlepšovat naše služby pro ty nejmenší děti a jejich rodiče. Libovolnou částku můžete přispět přes QR kód níže nebo nás kontaktovat pro uzavření darovací smlouvy. DĚKUJEME!


Naše dětské skupiny vznikly díky dotacím z Operačního programu Zaměstnanost a příspěvkům na provoz z Ministerstva práce a soc. věcí.

Dětská skupina Mateří Doušky pro nejmenší

 • reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017428
 • místo realizace: Lánská 132, Třinec - Kanada
 • doba realizace: 1. 6. 2022 - 30. 9. 2023
 • kapacita zařízení: 12 míst
 • Provozovatel: Otevřená třída, z.s.

Dětská skupina Mateří Doušky, Třinec - Kanada

 • reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014111
 • místo realizace: Nad úvozem 195, Třinec - Kanada
 • doba realizace: 1. 10. 2019 - 31. 3. 2022
 • kapacita zařízení: 9 míst
 • Provozovatel: EDLiT Human, o.p.s.

Dětská skupina Mateří Doušky, Třinec - Sosna (projekt č. 1)

 • reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008506
 • místo realizace: Kaštanová 412, Třinec - Sosna
 • doba realizace: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020
 • kapacita zařízení: 8 míst
 • Provozovatel: EDLiT Human, o.p.s.

Dětská skupina Mateří Doušky 

 • Provozní příspěvky přes MPSV
 • místo realizace: Lánská 132, Třinec - Kanada
 • doba realizace: 19. 9. 2022 - ?
 • kapacita zařízení: 18 míst
 • Provozovatel: EDLiT Human, o.p.s.

Mikrojesle, Třinec - Kanada

 • reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011008
 • místo realizace: Nad úvozem 195, Třinec - Kanada
 • doba realizace: 1. 9. 2019 - 30. 6. 2022
 • kapacita zařízení: 4 místa
 • Provozovatel: EDLiT Human, o.p.s.

Dětská skupina Mateří Doušky, Třinec - Sosna (projekt č. 2)

 • reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016953
 • místo realizace: Kaštanová 412, Třinec - Sosna
 • doba realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2022
 • kapacita zařízení: 9 míst
 • Provozovatel: EDLiT Human, o.p.s.