Dofinancování provozu dětských skupin za pomocí příspěvků od rodičů

ve školním roce 2022/2023

Typ příspěvku

Provozní příspěvek

Slouží pro zajištění provozu 

max. 3 000 Kč / měsíc

Oběd - stravné

(svačinky vlastní, pitný režim zajištěn)

47 Kč / den


Obě dětské skupiny a mikro jesle vznikly díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost.

Dětská skupina Mateří Doušky, Třinec - Kanada

 • reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014111
 • místo realizace: Nad úvozem 195, Třinec - Kanada
 • doba realizace: 1. 10. 2019 - 31. 3. 2022
 • kapacita zařízení: 9 míst

Dětská skupina Mateří Doušky, Třinec - Sosna (projekt č. 1)

 • reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008506
 • místo realizace: Kaštanová 412, Třinec - Sosna
 • doba realizace: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2020
 • kapacita zařízení: 8 míst

Mikrojesle, Třinec - Kanada

 • reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011008
 • místo realizace: Nad úvozem 195, Třinec - Kanada
 • doba realizace: 1. 9. 2019 - 30. 6. 2022
 • kapacita zařízení: 4 místa

Dětská skupina Mateří Doušky, Třinec - Sosna (projekt č. 2)

 • reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016953
 • místo realizace: Kaštanová 412, Třinec - Sosna
 • doba realizace: 1. 10. 2020 - 31. 3. 2022
 • kapacita zařízení: 9 míst