Financování

ve školním roce 2019/2020

Typ příspěvku

Provozní příspěvek

Slouží pro zajištění provozu 

max. 3 000 Kč / měsíc

Oběd - stravné

(svačinky vlastní, pitný režim zajištěn)

50 Kč / den

Anglický jazyk (dobrovolně)

1 x týdně na 1 hod. s lektorkou

200 Kč / měsíc