Dětské skupinky a mikro jesle v Třinci

ve školním roce 2021/2022 již šestým rokem v provozu

Obecná charakteristika provozu a projektu

Provoz dvou dětských skupin (mj. dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině) a mikro jeslí o celkové kapacitě 22 míst v Třinci na Sosně a Kanadě, s využitím prvků alternativních škol, především pak Montessori pedagogiky a Lesní školky. 

Adresy provozoven:

  • v budově Základní školy, Kaštanová 412, Sosna
  • v budově SOŠ Třinec, Nad Úvozem 195, Kanada

Projekty by nevznikly bez finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost a bez podpory rodičů. Více informací je uvedeno v sekci "Financování".

Koncept

V rámci výchovného konceptu respektujeme individuální vývoj dítěte a jeho senzitivní období. Snažíme se maximálně podporovat rozvojový potenciál dětí s ohledem na jejich fyziologické, vývojové, sociální a emocionální potřeby. Při péči o děti chceme poskytnout dostatek podnětů k aktivnímu učení a rozvoji osobnosti dítěte. Chceme být průvodci na jejich cestě, podporovat je a poskytnout jim co možná nejlepší podmínky k jejich celostnímu rozvoji.

Během poskytování péče o děti realizujeme různé aktivity, např. divadlo, gymnastiku, plavání, lyžování, spolupracujeme s Městskou knihovnou v Třinci, atd.  

Výchova a péče

Pro poskytování výchovy, péče a vzdělávání chceme vytvořit zdravou atmosféru plnou pohody, důvěry, kde se děti cítí dobře, bezpečně a kde se setkají s novými kamarády, se kterými prožijí radostné a pěkné chvíle při společných hrách. Chceme je provázet na jejich cestě, podporovat je a poskytnout jim co možná nejlepší podmínky k jejich  rozvoji s využitím trpělivosti, důvěry a spravedlivosti.

Výchova a péče probíhá v úzké spolupráci s rodiči, kde vládne oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat.

Za cíl máme získání praxe a samostatnosti u dětí v těchto oblastech:

  • dítě a jeho tělo (např. sebeobsluha, oblékání, hygiena, pohyb, apod.)
  • dítě a okolní svět (např. stolování, úklid, péče o květiny, hra s přírodou, apod.)
  • dítě a sociální vztahy (např. zodpovědnost ve skupině, vztahy s kamarády, dospělou osobou, prosba, poděkování, zdravení, naslouchání, pomoc, cvičení ticha, apod.)
  • dítě a pohyb (např. rovnovážná cvičení, chůze po čáře - po elipse, motorika a koordinace, přirozený pohyb na čerstvém vzduchu, práce s náčiním)