Dětské skupinky v Třinci

Školní rok 2023/2024 je pro nás již osmým rokem provozu.

Obecná charakteristika provozu a projektu

Provoz dvou dětských skupin (mj. dle zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině) s celkovou kapacitou 30 míst v Třinci na Kanadě. Využíváme prvky alternativních škol, především pak Montessori pedagogiky a Lesní školky. Adresa provozovny je Lánská 132, 739 61 Třinec. 

Dětské skupinky by nevznikly bez dotací z Operačního programu Zaměstnanost, příspěvků na provoz z Ministerstva práce a soc. věcí a bez pravidelných plateb rodičů. Více informací je uvedeno v sekci "Financování".

Koncept

V rámci výchovného konceptu respektujeme individuální vývoj dítěte a jeho senzitivní období. Snažíme se maximálně podporovat rozvojový potenciál dětí s ohledem na jejich fyziologické, vývojové, sociální a emocionální potřeby. Při péči o děti chceme poskytnout dostatek podnětů k aktivnímu učení a rozvoji osobnosti dítěte. Chceme být průvodci na jejich cestě, podporovat je a poskytnout jim co možná nejlepší podmínky k jejich celostnímu rozvoji.

Během poskytování péče o děti realizujeme různé aktivity, např. divadlo, gymnastiku, plavání, lyžování, spolupracujeme s Městskou knihovnou v Třinci apod.  

Výchova a péče

Pro poskytování výchovy, péče a vzdělávání chceme vytvořit zdravou atmosféru plnou pohody, důvěry, kde se děti cítí dobře, bezpečně a kde se setkají s novými kamarády, se kterými prožijí radostné a pěkné chvíle při společných hrách. Chceme je provázet na jejich cestě, podporovat je a poskytnout jim co možná nejlepší podmínky k jejich  rozvoji s využitím trpělivosti, důvěry a spravedlivosti.

Výchova a péče probíhá v úzké spolupráci s rodiči, kde vládne oboustranná důvěra, otevřenost a vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat.

Naším cílem je rozvoj dětí v těchto oblastech:

  • dítě a jeho samostatnost (např. sebeobsluha, oblékání, hygiena, stolování, úklid apod.)
  • dítě a okolní svět (např. orientace ve známém i nové prostředí, poznávání přírody, péče o květiny, objevování nového apod.)
  • dítě a sociální vztahy (např. zodpovědnost ve skupině, vztahy s kamarády, s dospělou osobou, prosba, poděkování, zdravení, naslouchání, pomoc, cvičení ticha apod.)
  • dítě a pohyb (např. přirozený pohyb na čerstvém vzduchu, cvičení na vytrvalost i sílu, trénink rovnováhy chůzí po čáře nebo po elipse,  rozvoj motoriky a koordinace, práce s náčiním apod.)
  • dítě a jeho kreativita (např. stanoviště, kde není problém pracovat s vodou nebo barvami, výrobny s přírodních materiálů, individuální práce i práce ve skupině...)