Jana Sikorová

Celý život mě doprovází hluboká citlivost, vnímavost, fantazie a empatie. Na každém kroku propouštím svou vnitřní představivost a kreativní nastavení do vnějšího prostředí. Miluji tanec, pohyb, hudbu a svět barev od tvoření po malování.

Veškeré tyto aspekty mě vedou k dětem, a to, jak k nim přistupovat s respektem. S otevřeným srdcem jim ukazovat svět plný barev, kouzel, a to nejen pomocí tvoření, ale také láskou k tanci a pohybu. V neposlední řadě mým cílem je také vnímat a pozorovat jejich svět plný emocí a tajemných pocitů a nacházet s nimi další kroky na cestě životem.

Děti jsou čistou láskou, jsou bezprostřední a otevřené. Dokáží nám všem vykouzlit úsměvy na tvářích a učit nás, jak být sami k sobě upřímní, protože jen ony samy dokáží své emoce a pocity výrazně ukázat a prožívat naplno.