Eliška Šuleková

Jsem kreativní žena, ráda tvořím, tančím, zpívám, pohybuji se venku, v přírodě. Mám blízký vztah k dětem a ráda pro ně tvořím nejrůznější aktivity. 

Vystudovala jsem Předškolní pedagogiku na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. V rámci studia jsem měla možnost vyjet na studijní pobyt do Norska, kde jsem poznávala tamní vzdělávací systém mateřských škol a zažila praxi v tzv. outdoorové školce. Tato přírodní pedagogika mne nadchla a od té doby nacházím ve výchově a vzdělávání venku velký smysl. 

Obrovským darem pro mne bylo 5 let práce v lesní školce, kde jsou děti denně obklopeny přírodou, pozorují její změny a používají ke hře různé přírodní materiály. Mám praxi také v klasických mateřských školách a ráda se dále vzdělávám. Věnovala jsem se studiu waldorfské pedagogiky, přírodní pedagogiky a Výchovy bez poražených. Alternativní směry ve výchově a vzdělávání mi dávají smysl, vnímám, že respektující způsob komunikace a vedení k samostatnosti, ale také ke spolupráci dává dětem dobrý základ do života. 

Objevování sebe sama, světa a druhých lidí je celoživotní cesta, a tak jsme v tom s dětmi "spolu objevovateli". Jsem vděčná, že se mohu stát součástí týmu Mateří doušky a objevovat svět společně.