Orientační denní harmonogram

Příchod dětí do skupinky

7:00 - 8:30

Společné přivítání na elipse

8:30 - 9:00

Dopolední svačina

9:00 - 9:30

Vzdělávací aktivity, pobyt venku

9:30 - 12:00

Oběd

12:00 - 12:30

Četba, klidový režim

12:30 - 14:00

Odpolední svačina

14:00 - 14:30

Pohybové aktivity a volná činnost

14:30 - 16:00