Mgr. Dáša Misiarzová

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity v Ostravě. Studium jsem ukončila v roce 2004 a rozhodla jsem se ještě nabýt životní a jazykové zkušenosti tříletým pobytem v Londýně.

Během pětileté praxe na základní škole jsem získala cenné zkušenosti při práci s dětmi a zde jsem také měla možnost se věnovat a vést anglický, ekologický a divadelní kroužek, a s dětmi vydávat školní noviny. Ráda zpívám a hraji na flétnu. Po celou dobu studia a mého působení ve školním prostředí jsem se inspirovala novými metodami a způsoby výuky.

Po narození mého druhého dítěte a díky osudového setkání s Magdou Vrátnou jsem dostala příležitost spolupracovat na společném projektu v předškolním vzdělávání Dětské skupince Mateří doušky. Podařilo se nám vytvořit bezpečně emoční prostředí s respektujícím přístupem a podporou přirozeného vývoje a učení dítěte. Ve skupince využíváme prvky Montessori výchovy a vzdělávání. V průběhu této praxe jsem absolvovala kurzy, které dále rozšířily mé učitelské vzdělání. Účastnila jsem se, např. Angličtina pro nejmenší 1 - 3, projektové výuky, Respektovat a být respektován, Montessori kurzy s Evou Štárkovou a Zuzanou Prémou, čtení a psaní ke kritickému myšlení.

Mám ráda aktivní způsob života a přírodu. Jsem otevřena novým věcem a ráda objevuji svět. Vážím si své rodiny, místa, kde žiji a lidských hodnot.