Bc. Renáta Greplová

Jsem absolventkou bakalářského studia Učitelství pro MŠ na Masarykově univerzitě v Brně a v současné chvíli pokračuji v navazujícím magisterském studiu téhož oboru v Brně. Během studia jsem pracovala v Montessori a lesní mateřské škole. Oslovily mě alternativní směry předškolního vzdělávání a ráda se v těchto, ale i dalších směrech, učím nové věci a inspiruji.

Zúčastnila jsem se různých kurzů například Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku ADHD, Psychomotorika v MŠ a ZŠ nebo kurzu manželů Kopřivových - Respektovat a být respektován. Svou praxi jsem začala již mnohem dříve, a to jako instruktorka skautského oddílu nebo sociální pracovnice u dětí s handicapem.

Nejzajímavější oblastí je však pro mě canisterapie u dětí předškolního věku. Ve své bakalářské práci jsem se věnovala tématu psychomotorických her s canisterapeutickými prvky, a nejen v diplomové práci, ale i v profesním životě bych se ráda dále zabývala tímto tématem.

Ve volném čase se věnuji výcviku psů a rád trávím čas v přírodě ať už na horách, v lese nebo u vody. Moc ráda sportuji i čtu, hraji na klavír či kytaru.