Průvodkyně

Helena Chalupová

Práce s dětmi mě vždy bavila a i přesto, že jsem původní profesí farmaceutická laborantka, životní cesty mě zavedly jinam. Díky mým dětem jsem se začala zajímat o různé možnosti ve vzdělávání a také o respektující přístup k dětem, který jsem následně využila u práce rodinné fotografky. Fotografování se věnuji 7let. Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován manželů Kopřivových, který mě velice inspiroval a i nadále se budu v této oblasti vzdělávat. Mám ráda knihy a s dětmi s knihami často pracuji. Po zkušenosti s domácím vzděláváním svých dětí jsem zjistila, že mě čas strávený s dětmi velmi obohacuje a naplňuje a těším se na nové zážitky v Mateřích Doušcích.

Kamila Molinová

V první řadě jsem maminka devítileté holčičky a nyní jsem se nově stala průvodkyní v Mateří doušce. Původně jsem vyučená ve zcela jiném oboru, ve kterém jsem s přestávkami částečně pracovala. Jsem hodně aktivní a činorodá osoba, proto jsem částečný úvazek léta doplňovala hlídáním dětí různých věkových kategorií soukromým osobám a příležitostně jsem se podílela na dětských programech jako animátorka. Díky těmto aktivitám jsem došla přesvědčení, že by se mi práce s dětmi mohla stát posláním. Proto jsem se rozhodla v oboru začít dále vzdělávat. V roce 2018 jsem absolvovala akreditovaný rekvalifikační kurz chůva pro děti , jehož náplní byla pedagogická práce s dětmi a bezpečnost práce s nimi. Ještě mě čeká hodně práce na dalším vzdělávání, ale už nyní vím, že jsem se vydala správným směrem. Volný čas trávím nejradši se svou dcerou nebo mě potkáte někde na horách. A večer si ráda zalezu do pohodlného křesla a přečtu si dobrou knihu.

Leona Szotkowská

Celý můj život jsem obklopena dětmi a práce s nimi mě naplňuje. Sama mám tři děti, trojčata, přičemž jedna z dcer se narodila handicapovaná, a dále mám v pěstounské péči svého synovce od jeho útlého věku. Intenzivně jsem se dětem věnovala, učila se nové věci a získávala zkušenosti. Časem mé děti odrostly a já jsem zjistila, že je pro mě život bez dětí prázdný. Začala jsem proto hledat možnosti, jak zužitkovat své zkušenosti a naplnit mou touhu pomáhat dětem a naskytla se mi možnost práce v mikro jeslích jako průvodkyně, za kterou jsem velmi ráda. V 16 letech jsem začala jezdit na tábory s handicapovanými dětmi. Nejdřív jako praktikantka, později jako vedoucí. V roce 2010 jsem dokončila kvalifikační studium asistent pedagoga. Dále jsem se zúčastnila několika kurzů: Práce s imobilním klientem, psychologické minimum a první pomoc. Také jsem absolvovala akreditovaný kurz chůva pro děti do zahájení školní docházky a vzdělávací seminář v oblasti aktivit každodenního života a Montessori filozofie u paní MVDr. Evy Štarkové.


Lucie Bártková

Práci v Dětské skupince předcházely jiné zkušenosti i z jiného oboru. Po ukončení mateřské dovolené s mými syny, jsem absolvovala kurz Pracovník v sociálních službách. Náplní vzdělání byla sociologie rodiny a společnosti, psychologie, pedagogika, gerontologie, somatopedie aj.

Poté jsem pracovala pro Charitu Třinec a pečovala jako terénní pracovník o klienty s omezenou mobilitou po úrazech, mozkové mrtvici, onkologicky nemocné apod.. Ač se zdá, že tato práce musí být frustrující, po zkušenostech, ale musím říct, že 'mí' klienti mi dali velké množství lásky, úsměvů, optimismu a energie. I přes jejich tíživou zdravotní situaci a v mnoha případech pro ně posledním časem tady mezi námi...

V době mého druhého těhotenství a rodičovské dovolené jsem nevydržela nic nedělat a začala pomáhat ve Spolku rodičů na základní škole mých synů, kde působím již sedmým rokem, z toho pět let jako předsedkyně. Organizuji plesy, radovánky, zájmové kroužky v rámci školy a další. Na této škole jsem pracovala taky ve školní družině, ale po prvním roce působení jsem dostala nabídku pracovat pro Mateří doušky. Má dlouholetá vnitřní touha změnit přístup dospělé osoby na poli školství k dítěti, najednou mohla být opravdu realizovaná, podpořena vedením a kurzy v tomto oboru.

Jsem za tuto příležitost nesmírně vděčná a uspokojuje mě pocit, že toho můžu být součástí. Od mých desíti let jsem nadšeně hlídala mladší sourozence mých kamarádů, děti mých učitelů na základní škole. O mé lásce k dětem též vypovídají mé tři úžasné děti:-).

Během posledních let mám za sebou Motivační program, seminář - Práce s imobilním klientem, Závislost na soc. Službě, Zvládání stresových situací, Muzikoterapie, Kurz - studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost, Kurz - respektovat a být respektován, Montessori seminář u MVDr. Evy Štarkové.

Tereza Matušková

V roce 2014 jsem maturovala na pedagogickém lyceu v Havířově. Tehdy jsem příležitostně pracovala jako volnočasový animátor a po škole jsem chtěla vyzkoušet práci ve škole. Ta příležitost se mi naskytla díky připravované inkluzi a jako asistent pedagoga jsem pracovala na dvou školách. Nejdříve na druhém stupni základní školy, kde jsem byla nápomocná dítěti s epilepsií a za nějaký čas na prvním stupni, kde jsem asistovala dítěti s poruchou autistického spektra.

Ke konci loňského školního roku jsem se náhodou dozvěděla, že v Mateří doušce hledají průvodkyni a dnes jsem součástí dětské skupinky na Kanadě. Za tu dobu jsem absolvovala kurz Montessori pod vedením Dr. Evy Štárkové a momentálně se snažím zdokonalit v respektující komunikaci podle filosofie manželů Kopřivových. Ráda se neustále zdokonaluji a učím novým věcem, a proto v současné době studuji prvním rokem předškolní pedagogiku a pedagogiku prvního stupně na fakultě Jana Amose Komenského v Karviné.

Když mám volnou chvíli, ráda odpočívám v přírodě, s knížkou v ruce nebo u šicího stroje a kdybych měla vyzvednout jednu hodnotu v mém životě, byla by to určitě rodina!

Veronika Motyková

Studovala jsem na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity. Absolvovala jsem vzdělávací seminář Evy Štárkové v oblasti aktivit každodenního života, senzomotorických materiálů a montessori filozofie, zaměřeného na práci s dětmi do 6 let. Dále pak kurz chůvy, kurz Respektovat a být respektován manželů Kopřivových, kurz první pomoci, atd. Učila jsem na prvním i druhém stupni základních škol a rovněž pracovala v soukromé dětské skupině v Praze. Podílela jsem se na přípravách Mezinárodní konference plavání kojenců a batolat pod vedením paní Evy Kiedroňové.

Velkou část svého volna věnuji sebevzdělávání v oblasti osobního rozvoje a vnitřní transformace. Jsem silně spjatá s přírodou a přírodní medicínou. Dále praktikuji jógu, pěstuji bylinky a aktivně sportuji.

Při práci s dětmi je pro mě důležité vytváření pocitu bezpečí a důvěry, stejně jako prostoru pro rozvoj tvořivosti a fantazie. Děti jsou pro mě velkou inspirací. Práce s nimi je pro mě radostí i velkým učením.

Tereza Raszková

Vždy mě přitahovala práce s dětmi, a proto jsem si zvolila jako střední školu pedagogické lyceum. Po úspěšné maturitě jsem dále pokračovala ve vysokoškolském studiu, přičemž jsem si zvolila obor český jazyk a hudební výchova pro 2. stupeň základní školy. Nyní pokračuji v navazujícím studiu v již zvoleném oboru. Ve svých studentských letech jsem měla možnost v rámci praxe pracovat s dětmi různých věkových kategorií a to buď přímo ve školním prostředí, ale také v mimoškolních aktivitách. Co se týče pracovních zkušeností, po dobu dvou let jsem pracovala zároveň jako školní asistent a vychovatelka ve školní družině na prvním stupni základní školy. V posledních letech jsem také absolvovala několik kurzů, z nichž bych ráda zmínila "Čtením a psaním ke kritickému myšlení", "Senzomotorický materiál a Montessori filozofie - zaměřeno na práci s dětmi od 0 do 6 roků" a nyní také navštěvuji seminář "Respektovat a být respektován". 

Ve svém volném čase ráda sportuji, navštěvuji divadlo a čtu knihy.