Lucie Bártková

Práci v Dětské skupince předcházely jiné zkušenosti i z jiného oboru. Po ukončení mateřské dovolené s mými syny, jsem absolvovala kurz Pracovník v sociálních službách. Náplní vzdělání byla sociologie rodiny a společnosti, psychologie, pedagogika, gerontologie, somatopedie aj.

Poté jsem pracovala pro Charitu Třinec a pečovala jako terénní pracovník o klienty s omezenou mobilitou po úrazech, mozkové mrtvici, onkologicky nemocné apod.. Ač se zdá, že tato práce musí být frustrující, po zkušenostech, ale musím říct, že 'mí' klienti mi dali velké množství lásky, úsměvů, optimismu a energie. I přes jejich tíživou zdravotní situaci a v mnoha případech pro ně posledním časem tady mezi námi...

V době mého druhého těhotenství a rodičovské dovolené jsem nevydržela nic nedělat a začala pomáhat ve Spolku rodičů na základní škole mých synů, kde působím již sedmým rokem, z toho pět let jako předsedkyně. Organizuji plesy, radovánky, zájmové kroužky v rámci školy a další. Na této škole jsem pracovala taky ve školní družině, ale po prvním roce působení jsem dostala nabídku pracovat pro Mateří doušky. Má dlouholetá vnitřní touha změnit přístup dospělé osoby na poli školství k dítěti, najednou mohla být opravdu realizovaná, podpořena vedením a kurzy v tomto oboru.

Jsem za tuto příležitost nesmírně vděčná a uspokojuje mě pocit, že toho můžu být součástí. Od mých desíti let jsem nadšeně hlídala mladší sourozence mých kamarádů, děti mých učitelů na základní škole. O mé lásce k dětem též vypovídají mé tři úžasné děti:-).

Během posledních let mám za sebou Motivační program, seminář - Práce s imobilním klientem, Závislost na soc. Službě, Zvládání stresových situací, Muzikoterapie, Kurz - studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost, Kurz - respektovat a být respektován, Montessori seminář u MVDr. Evy Štarkové.